Boek 1

Boek 1 is oorspronklik ontwikkel vir kinders van 9 – 11 jaar wat al kan lees en skryf, en wat grondslag-Afrikaans onder die knie het.  Hierdie eerste boek is ook geskik vir behendige 8-jariges wat gretig lees en skryf, en ook kinders van ouer as 11 jaar wat tot op hede nie ‘n formele Afrikaanse program gevolg het nie of wat nog nie entoesiasties lees en skryf nie.  Engelse kinders van ouer as 11 jaar sal moontlik met hierdie boek kan begin, wanneer die basiese klanke en lees reeds in plek gestel is, en hul ook reeds tot ‘n mate op die ritme en ‘vreemde’ klank van Afrikaans ingestel is.

Taalbegrippe toegepas in Boek 1:

Leestekens, koppeltekens en klankgrepe (lei na lettergrepe)
Omskakeling van Britse na metrieke mate (berekening)
Afkortings:  km (kilometer) en m (meter)
Selfstandige en byvoeglike naamwoorde
Enkelvoud, meervoud en verkleining
Trappe van vergelyking
ei en y;  f en v
Sinskonstruksie
Samestellings
Hoofletters
Voorsetsels
Lidwoorde
Eiename


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

STUDIEVELD A – Kosstories

STUDIEVELD B – Reisigers

STUDIEVELD C – Grensloos

STUDIEVELD D – Het Jy Geweet

Inhoudsopgawe Boek 1


KOSTE:

R600.00 per kind (volkleur hardekopie, ouer- en studentegids in een).

  BESTEL