Boek 1

Boek 1 is oorspronklik ontwikkel vir kinders van 9 – 11 jaar wat al kan lees en skryf, en wat grondslag-Afrikaans onder die knie het.  Hierdie eerste boek sal ook geskik wees vir behendige 8-jariges wat gretig lees en skryf, asook vir kinders wat ouer as 11 jaar is en tot op hede nie ‘n formele Afrikaanse program gevolg het nie of wat nog nie entoesiasties lees en skryf nie.  

Engelse kinders van ouer as 11 jaar sal moontlik met hierdie boek kan begin wanneer die basiese klanke en lees reeds in plek gestel is, en hul gehoor reeds tot ‘n mate op die ritme en ‘vreemde’ klank van Afrikaans ingestel is.


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

Inhoudsopgawe Boek 1


 

BESTEL NOU!

R600.00

Sagteband: 156 bladsye                          A4 volkleur                    Ouer- en studentegids