Boek 2

Boekis gemik op kinders van 10 – 12 jaar wat al gemaklik kan lees en skryf, en werklik hulself in die inhoud van literatuur kan verlekker, sonder om nog te veel aan klanke ensovoorts aandag hoef te gee om inhoud te kan begryp.  Hierdie tweede boek is die volgende skakel in die ToetenTaal-ketting van Afrikaanse kennis, en volg dieselfde trant as die eerste boek:  taalkonsepte word bekend gestel deur middel van aktuele onderwerpe, karakters en gebeure binne die kind se verwysingsraamwerk, en dan word dit op uiteenlopende maniere toegepas vir vaslegging.  Geen standaard ‘resep’ vir lesse word gevolg nie en elke studieveld se tema dikteer hoe konsepte ingeoefen word.

Taalbegrippe toegepas in Boek 2:

Eiename;  selfstandige naamwoorde;  abstrakte selfstandige naamwoorde
Leestekens;  aanhanlingstekens;  afkappingstekens;  deeltekens
Voegwoorde;  byvoeglike naamwoorde;  intensiewe adjektief
Bywoorde;  voorsetsels;  woordstamme;  koppeltekenwoorde
Beeldspraak / stylmiddel (vergelyking en metafoor)
Versamelname;  verkleiningsvorm;  meervoud
Manlik;  vroulik;  dierekleintjies
Rym;  ritme;  rympatroon
Verlede en teenwoordige tyd
Assonansie en alliterasie
Direkte en indirekte rede
Antonieme en sinonieme
Trappe van vergelyking
Uitdrukking / idioom
Teenoorgesteldes
Homofone

 


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

STUDIEVELD A – Sportstories

STUDIEVELD B – Fauna

STUDIEVELD C – Flora

STUDIEVELD D – Hoe Klink Dit

Inhoudsopgawe Boek 2

 


KOSTE:

R700.00 per kind (volkleur hardekopie, ouer- en studentegids in een).

 BESTEL