Inligting

ToetenTaal is ‘n splinternuwe Afrikaanse Taalkunste Program vir kinders vanaf 8 -15 jaar oud (Gr4 – Gr9).  Die eerste boek in die reeks (Boek 1) is in Januarie 2017 vrygestel en is geskik vir 9-11 jariges.

Die program sal uiteindelik bestaan uit 6 boeke (een boek per graad/jaar) en strek dus van Gr4 -Gr9.   Elke boek bestaan uit vier studievelde in verskeie temas binne elke kind se verwysingsraamwerk, sodat daar losweg ‘n kwartaal lank in een studieveld ‘beweeg’ word en die kind alles in daardie studieveld ontdek en beleef deur middel van taal.

Elke boek bevat genoegsame leerstof vir een jaar, maar kan oor ‘n langer tydperk ook gedoen word.  Kinders werk elkeen teen hul eie pas en, afhangende van belangstelling, besluit self hoe lank daar in enige van die studievelde vertoef word.  Elke boek kan gemaklik oor 12-24 maande voltooi word, indien dit so verkies word.  As gevolg hiervan leen die program hom daartoe om aan kinders van verskeie ouderdomme (2-3 jaar groepering) se behoeftes te voldoen wat taalvaardigheid betref, en dus is dit ‘n goeie keuse vir tuisskoolgesinne met kinders wat ‘n paar jaar in ouderdom van mekaar verskil.

Die program volg ‘n literatuurgebasseerde benadering, waar die kind taalvaardighede aanleer deur voorlesing, vertellings, naslaan, bespreking en dies meer.  Dit het ten doel om vir beide ouer en kind op ‘n ontdekkingsreis te stuur, waar vele geleer word oor die natuur, musiek, kultuur, sport, die kunste, belangrike persone in die geskiedenis, ons land, ons reënboognasie en al die aspekte daarvan, en Afrikaans se plek:  nie net in Suid Afrika nie maar ook in die res van die wêreld.

Die pogram leer die kind om te dink in Afrikaans, homself puik uit te druk in Afrikaans, insig te hê op verskeie gebiede in Afrikaans en met die taal doenig te wees en dit korrek toe te pas, sowel as om dan al hierdie logiese denke (wat skryf vooraf MOET gaan) korrek, logies en effektief op skrif te stel – in teenstelling met CAPS wat hoofsaaklik daarna mik om mylpale deur middel van toetse en dril-oefeninge in rigiede standaarde te bereik – meestal ten koste van die aanleer van goeie en gebruiklike Afrikaans, en erger, ten koste van alle passie vir die leerproses (wat sleutel tot suksesvolle leer is).

Bykomend tot die program is ‘n lys van voorgestelde boeke wat aan kinders voorgelees en/of self deur kinders gelees kan word.  ‘n Literatuurgebasseerde benadering leun swaar op taalvaardigheid deur te luister na goeie, klassieke literatuur wat voorgelees word aan kinders (van alle ouderdomme – al kan hulle self lees!).  Met lees as die fondasie word daar op ‘n natuurlike en gemaklike manier aangeleer hoe om logies te dink, effektief te kommunikeer (uitdrukking te gee aan opinies) en uiteindelik dit op hierdie vlak op skrif te kan stel.  

As gevolg van die verskeidenheid temas wat regdeur die hele reeks geweef word, is hierdie program nuttig vir die ouer as ‘n begeleiding om die uniekheid van elke kind te leer ken, sy unieke belangstellings en aanlegte te identifiseer, en daardeur sy spesialiteit te bevorder deur middel van Afrikaans as ‘n leerarea.  Die studievelde behels wyduiteenlopende temas wat ten doel het om u kind se belangstellings en aanlegte aan te wakker.  Nie net word logiese vordering met Afrikaans as vak gemaak nie, maar die ouer kry opnuut geleentheid om te sien watter tipe kind hy/sy het, soos wat daar saam met die kind deur die temas gewerk word.

Daar is nie ‘n vakgebied wat sonder taal aangepak kan word nie, hetsy dit Wiskunde, Wetenskap of Geskiedenis is.  ToetenTaal Afrikaanse Taalkuns het dus nie ten doel om slegs ‘n taal, die Afrikaanse Taal, aan te bied nie.  Die program is ook geskep om die kind te bemagtig om homself deur middel van inligting en taalstudies te ontdek, en om die ouer in staat te stel om hierdie ontdekking saam met die kind te beleef en verdere geleenthede te skep om dit te bevorder.

Hierin lê die wonder van taal – die sleutel tot begrip en die poort tot alle kennis.

Taal is nie net reëls en regulasies nie, maar wel die aanwending daarvan om die verkose eindresultaat te bereik:  dit wat verstaan moet / wil word.

ToetenTaal Afrikaanse Taalkuns is ‘n vars, holistiese benadering om die alledaagse gesproke taal, wat eintlik al die reëls en regulasies insluit, aan te wend en dit tot ‘n kuns te vervorm.