Boek 2

Boekis gepas vir kinders van 10 – 12 jaar wat al gemaklik kan lees en skryf, en werklik hulself in die inhoud van literatuur kan verlekker, sonder om nog te veel aan klanke ensovoorts aandag hoef te gee om inhoud te kan begryp.  Hierdie tweede boek is die volgende skakel in die ToetenTaal-ketting van Afrikaanse kennis, en volg dieselfde trant as die eerste boek:  taalkonsepte word bekend gestel deur middel van aktuele onderwerpe, karakters en gebeure binne die kind se verwysingsraamwerk, en dan word dit op uiteenlopende maniere toegepas vir vaslegging.  Geen standaard ‘resep’ vir lesse word gevolg nie en elke studieveld se tema dikteer hoe konsepte ingeoefen word.

 


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

Inhoudsopgawe Boek 2 


 BESTEL NOU!

R800.00

Sagteband: 302 bladsye                          A4 volkleur                    Ouer- en studentegids