Boek 3

Boek 3 is die laaste boek in die intermediêre fase en is gemik op kinders van 11 – 13 jarige ouderdom.  Hierdie weergawe in die ToetenTaal-ketting van Afrikaanse kennis berei die kind voor op wat hy/sy oor ‘n jaar of wat in die sekondêre fase te wagte kan wees – ‘n sprong wat so betekenisvol is soos die oorgang vanaf die grondslag- na intermediêre fase.  Kinders op hierdie vlak lê die konsepte vas wat in Boek 1 en 2 behandel is, en bou voort op kreatiewe skryfwerk en denkvaardigheid.
Die trant is steeds inneemlik, verrykend, avontuurlustig en kinders kry ‘n geleentheid om kennis te verdiep en belangstelling te ontdek deur middel van temas waarmee hulle moontlik al kennis gemaak het, maar deur ‘n heel nuwe en vars benadering.  Daar is weereens geen 
standaard ‘resep’ vir lesse nie en elke kind se unieke belangstelling bepaal hoe konsepte in elke studieveld vasgelê word.


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

 Inhoudsopgawe Boek 3

 


 BESTEL NOU!

R800.00

Sagteband: 263 bladsye                          A4 volkleur                    Ouer- en studentegids