Boek 4

Boek 4 kondig die begin van die junior sekondêre fase aan en is gemik op kinders van 12 – 14 jaar oud.  Kinders wat in hierdie fase is behoort met gemak en vertroue alle tekste en literatuur self te kan aanpak, sonder die voorlees van die ouer.  Met voldoende en duidelike leiding in die boek (alhoewel ouerbetrokkenheid steeds sterk aangemoedig word), word kinders met hierdie weergawe in hul ToetenTaal-arsenaal toegerus om die eerste groot stappe te neem vir onafhanklike werk. 

Hierdie fase behels heelwat meer skryfwerk as die vorige fase en die rede daarvoor is dat kinders deur hul werksaamhede in Boek 1-3 die vaardigheid geleer het om opinies te vorm en afleidings te maak. Hulle het dus nou baie om oor te skryf!  Boek 4 begelei kinders om hierdie opinies en afleidings toepaslik en effektief neer te pen, in verskeie formate.  Die inhoud van Boek 4 is meer volwasse en daag kinders uit om na die wêreld te kyk deur die oë van iemand wat ‘n impak kan hê daarop – ‘n deelnemer en nie meer net ‘n waarnemer nie.
Vorige temas het gespreek tot vermaaklikheid, kennisverwerwing, belangstelling en ontdekking.  Boek 4 wys vir kinders dat hulle deel is van ‘n groter samelewing, dat hul aksies ‘n impak het op hierdie samelewing (hetsy positief of negatief) en dat kennis hulle in staat stel om hierdie impak met verantwoordelikheid en insig te stuur.  Die trant van die boek is steeds informeel, gemaklik en visueel soos in vorige boeke, en dit bied oorgenoeg pitkos vir ‘n intellektuele fees!

 Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

Boek 4 – Inhoudsopgawe

 


 BESTEL NOU!

R800.00

Sagteband: 320 bladsye                         A4 volkleur                    Ouer- en studentegids