Boek 5

Boek 5 is die tweede vlak in die junior sekondêre fase en is geskik vir kinders tussen 13-15 jaar oud. Hierdie boek en elkeen wat hierna volg het 3 uitgebreide studievelde sodat kinders hulself verder kan verdiep in ‘n tema soos wat die onderwerpe meer abstrak begin raak en kinders uitgedaag word om hul denkvermoë behoorlik in te span. Bespreking tussen ouer en kind speel steeds ‘n integrale rol in hierdie boek, maar onafhanklike lees en leer word al hoe meer aangemoedig en gefasiliteer. Kinders wat Boek 1- 4 voltooi het is teen hierdie tyd behendig met die vorming van opinies en kan met selfvertroue bydra tot besprekings. Hierdie weergawe van die reeks verfyn die vaardigheid om opinies en idees op skrif te stel en neem ‘n groot sprong met die ontwikkeling van kinders se kommunikasievermoë op alle vlakke.

Die inhoud van Boek 5 is volwasse en nadenkingswaardig en gee kinders die geleentheid om die strukture van die samelewing te verken en te ontleed, en om buite die boks te dink maar steeds binne relevante grense te bly wanneer probleme opgelos word. Dit poog deurgaans om burgerskap en verantwoordelikheid te koester terwyl unieke en kreatiewe oplossings tot alledaagse uitdagings oorweeg word. Kinders begin dus hul eie “stem” ontdek soos wat hul denke in konteks van die wêreld om hulle, gestalte kry. Vir hierdie leiers van die toekoms begin die krag van woorde waarde kry, en die behoefte om te skryf het begin!


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

INHOUDSOPGAWE BOEK 5


 BESTEL NOU!

R800.00

Sagteband: 369 bladsye                         A4 volkleur                    Ouer- en studentegids