Boek 6

Boek 6 kondig die laaste vlak in die junior sekondêre fase aan en is geskik vir kinders tussen 14-16 jaar oud.  Die formaat van hierdie boek laat weereens toe vir 3 uiteenlopende studievelde wat kinders in staat stel om in-diepte kennis op te doen oor aspekte van die samelewing wat hulle op hierdie stadium as relevant en uitdagend beskou. Omdat kinders van hierdie ouderdom inherent streef na status en doel; uitdaging en raamwerk; betekenis en individualiteit – en daarvolgens hul eie kragte inspan in die soeke daarna – is die benadering in hierdie weergawe van die reeks veral gepas.  Onafhanklike studie word aangemoedig en sterk gefasiliteer, met die res van die gesin as tussentydse klankbord om die leerder se openbaringe te akkomodeer.

Die vaardigheid “hoe” om iets te sê is nou ontwikkel, en die fokus word verplaas na “wat” om te sê. Dit is nie meer slegs belangrik om opinies en afleidings te kán genereer nie.  Dit is ook nou belangrik om daardie opinies op ‘n verantwoordelike, pligsgetroue en konstruktiewe manier te kommunikeer. Kinders het in die vorige twee boeke hul stemme ontdek – in hierdie boek sal hulle leer hoe om soos jong volwassenes te kommunikeer en sodoende ‘n positiewe belegging van onskatbare waarde in hul eie toekoms te maak. Daardie stemme het krag. Dit sal verstandig wees om die krag wat hierdie generasie nou besig is om te ontdek, te bestuur met ‘n doelgerigte en pro-aktiewe benadering, en dit uiteindelik in te span vir ‘n blink toekoms vir almal, nie net Die Self nie.


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

INHOUDSOPGAWE BOEK 6


 BESTEL NOU!

R800.00

Sagteband: 360 bladsye                       A4 volkleur                 Ouer- en studentengids