Inligting

ToetenTaal het in 2017 ontstaan en is ‘n Afrikaanse Taalkunste Program vir kinders vanaf die ouderdom 9 – 17 jaar (Gr4 – Gr11).  Die reeks sal uiteindelik uit 8 boeke bestaan wat soos skakels in ‘n ketting werk:  met die gebruik van die eerste sewe boeke word die kind elke jaar aan ‘n deel van die liggaam van kennis van die Afrikaanse taal blootgestel op ‘n natuurlike en gemaklike manier.  Dit is dus nodig dat soveel van die boeke as moontlik voltooi moet word.  In die agtste boek word alle konsepte gekonsolideer en die kind sal teen die einde van die reeks toegerus wees om spesifieke voorbereiding vir sy/haar gekose skoolverlaterseksamen te kan aanpak.

Boek 1 – 4 bestaan uit vier studievelde elk en Boek 5 – 7 uit drie studievelde elk. Die studievelde behels elkeen ‘n interessante tema wat elke kind se verwysingsraamwerk verbreed en die belangstelling prikkel. Daar word dus ongeveer ‘n kwartaal lank aan een studieveld bestee waarin die kind alles in daardie studieveld ontdek en beleef deur middel van taal.  Elke boek bevat genoegsame leerstof vir een jaar, maar kan ook oor ‘n langer tydperk gedoen word.  Kinders werk elkeen teen hul eie pas en, afhangende van belangstelling, besluit self hoe lank daar in enige van die studievelde vertoef word.  As gevolg hiervan leen die program hom daartoe om aan kinders van verskeie ouderdomme (2-3 jaar groepering) se behoeftes te voldoen wat taalvaardigheid betref, en dus is dit ‘n goeie keuse vir tuisskoolgesinne wat baat vind by hulpbronne wat vir multivlak onderrig ontwerp is.

Die program volg ‘n literatuurgebaseerde benadering waar die kind taalvaardighede aanleer deur voorlesing, vertellings, naslaan, bespreking en dies meer.  Dit het ten doel om vir beide ouer en kind op ‘n ontdekkingsreis te stuur waar geleer word oor die natuur, musiek, kultuur, sport, die kunste, belangrike persone in die geskiedenis, ons reënboognasie, burgerskap, meteorologie, industrie, ons regsstelsel, landbou, kosmaak ens. Taalvaardigheid word verkry deur blootstelling aan goeie taalgebruik, daarom word puik joernalistiek ingespan in elke boek. Die gevolg is ‘n genotvolle en natuurlike aanleer van taalkunde.

Die program leer kinders om in Afrikaans te dink en redeneer, om hulself puik uit te druk in Afrikaans, om met insig te lees en leer in verskeie vakgebiede in Afrikaans, en om met die taal doenig te wees en dit korrek toe te pas, sowel as om dan al hierdie logiese denke (wat skryf vooraf MOET gaan) korrek, logies en effektief op skrif te stel.  In teenstelling hiermee fokus KABV-programme daarop om mylpale te bereik d.m.v. dril-oefeninge en die bereik van rigiede standaarde in toetse, meestal ten koste van die aanleer van goeie en gebruiklike Afrikaans, en erger, ten koste van alle passie vir die leerproses (wat sleutel tot suksesvolle leer is).

Bykomend tot die program is ‘n lys van voorgestelde boeke wat aan kinders voorgelees en/of self deur kinders gelees kan word.  ‘n Literatuurgebaseerde benadering berus op taalvaardigheid wat verkry word deur te luister na goeie, klassieke literatuur wat voorgelees word aan kinders (van alle ouderdomme – al kan hulle self lees!).  Met lees as die fondasie word daar op ‘n natuurlike en gemaklike manier aangeleer hoe om logies te dink, effektief te kommunikeer (uitdrukking te gee aan opinies) en uiteindelik dit op hierdie vlak op skrif te kan stel.  

As gevolg van die verskeidenheid temas wat regdeur die hele reeks verken word, is hierdie program nuttig vir die ouer as ‘n begeleiding om die uniekheid van elke kind opnuut te ontdek, sy unieke belangstellings en aanlegte te identifiseer, en daardeur sy spesialiteit te bevorder deur middel van Afrikaans as ‘n leerarea.  Die studievelde behels wyduiteenlopende temas wat ten doel het om u kind se belangstellings en aanlegte aan te wakker.  Nie net word logiese vordering met Afrikaans as vak gemaak nie, maar geleentheid word ook geskep om nuwe belangstellings te ontdek.

Daar is nie ‘n vakgebied wat sonder taal aangepak kan word nie, hetsy dit Wiskunde, Wetenskap of Geskiedenis is.  ToetenTaal Afrikaanse Taalkuns het dus nie ten doel om slegs ‘n taal, die Afrikaanse Taal, aan te bied nie.  Die program is ook geskep om die kind te bemagtig om homself deur middel van inligting en taalstudies te ontdek, en om die ouer in staat te stel om hierdie ontdekking saam met die kind te beleef en verdere geleenthede te skep om dit te bevorder.

Hierin lê die wonder van taal – die sleutel tot begrip en die poort tot alle kennis.

Taal behels nie net die toepassing van taalreëls en -regulasies nie, taal word wel aangewend om ‘n gesogte eindresultaat te bereik:  dit wat verstaan moet / wil word.

ToetenTaal Afrikaanse Taalkuns is ‘n vars, holistiese benadering om die alledaagse gesproke taal, wat eintlik al die reëls en regulasies insluit, aan te wend en dit tot ‘n kuns te vervorm.