Het jy Boek 1 voor 13 September 2020 gekoop? Kontak ons vir 'n spesiale aanbod.
Skip to content

Afrikaanse Taalkuns

ToetenTaal gebruik Afrikaans om ons unieke land te verken en die wye wêreld te ontdek!
Sluit aan by die ToetenTaal-familie!

ToetenTaal is die genotvolle opsie vir afrikaans

Leerareas soos geskiedenis, wiskunde en wetenskap het deesdae talle alternatiewe opsies wat leer genotvol vir beide ouers en kinders maak…

Genotvol vir ouers omdat daar geen voorbereiding nodig is nie, alles wat benodig word is kompak in een boek saamgevat, die formaat van die reeks maak dit geskik vir multivlak-leer, en met elke boek se vier uiteenlopende temas wat oor 32 lesse strek, sal self volwassenes iiets nuuts elke jaar leer!

Genotvol vir kinders omdat grammatika en taalleer elegant verweef word in die inhoud van interessante temas en dus word taalkonsepte op ‘n natuurlike en gemaklike manier bemeester, elke les ‘resep’ lyk anders en is nooit eentonig of voorspelbaar nie, en daar word nie elke dag taalleer gedoen nie, sodat daar tyd is om baie en gereeld stories te lees!

Meer oor die skrywers:

Die program is ontwikkel deur ‘n dinamiese tuisonderrig ma-en-dogter-span wat die reeks geskryf het vir hul eie kinders en kleinkinders (wat tans die reeks ook self gebruik).

Vrae wat baie gevra word:

Nuwe tuisskolers wil altyd weet of die program wat hulle vir tuisonderrig wil aanskaf wel ook deur die DBO geakkrediteer is. ToetenTaal is júís nie, en die redes is as volg:

 • Die DBO beskik op hierdie stadium oor geen kriteria om programme wat spesifiek vir tuisonderrig ontwerp is, te evalueer nie.
 • Die Hooggeregshof het beslis dat privaat opvoeders (wat ook tuisskolers insluit) nie die staatskurrikulum hoef te volg nie.
 • ToetenTaal bied doelbewus ‘n alternatiewe benadering tot taalleer omdat die programme wat wel deur die DBO geakkrediteer is, nie altyd ontwerp is met kinders se beste belange as prioriteit nie. Tuisskolers wil programme gebruik wat resultate lewer omdat dit pasgemaak is vir individuele situasies.
 • Om die DBO se goedkeuring te verkry sal die literatuurgebaseerde benadering van die ToetenTaal-reeks moet verander na ‘n tradisionele skool-by-die-huis metodologie. Dit sal die volgende drie aspekte moet insluit:
  1. Die DBO vereis dat elke kind van ‘n bepaalde ouderdom dieselfde boek moet doen ongeag van die kind se vermoë, kinders moet dus almal op een standaard-vlak wees. ToetenTaal ontmoet kinders waar hulle is en laat hulle toe om teen hul eie pas te vorder.
  2. DBO-goedgekeurde programme fokus op die ouer wat onderrig gee i.p.v op die kind wat onderrig word. Hierdie skool-by-die-huis benadering lê oopkop-studies aan bande omdat kinders bloot informasie ontvang wat hulle weer in toetse net so moet weergee. ToetenTaal stel kinders aan konsepte en temas bloot, moedig hulle aan om verder te verken en lei hulle om krities te dink en opinies te vorm. Ouers leer saam met hulle kinders.
  3. Die DBO vereis dat gereelde, gestandaardiseerde toetse afgelê moet word wat dan bepaal of kinders vorder volgens een standaard pas. ToetenTaal-ouers is betrokke by lesse en leer saam met hul kinders, evaluasie vind deurlopend plaas op ‘n holistiese manier en ouers kan eerstehands bepaal of kinders vorder.

ToetenTaal poog dus nie om onderskryf te word deur die DBO nie omdat dit reeds deur die tuisskoolgemeenskap bekragtig word.

Die ToetenTaal-reeks dek ten volle alle komponente van die KABV vir Gr4 – Gr12, maar daar is wel ‘n beduidende verskil in die benadering hoe dit gedoen word. Die ingesteldheid is om met elke boek diep kennis van enkele konsepte op te doen totdat kennis van alle konsepte oor die verloop van die hele reeks (8 boeke) betekenisvol is (in teenstelling met wye maar oppervlakkige kennis wat elke jaar herhaal word).

Die reeks ontmoet kinders waar hulle is en daarom is die boeke nie gekoppel aan grade nie maar eerder aan ouderdom. Elke boek verwag ‘n klein bietjie meer inspanning as die vorige en daarom is dit beter om so naby aan die begin van die reeks te begin as moontlik. Gebruik die lesvoorbeelde en taalbegrippe om te bepaal waar in die reeks jou kind die beste baat sal vind.

Elke boek is omvattend en is dus ook ‘n werkboek waarin die kind skryf.  Omdat meeste vrae en opdragte nie net een regte antwoord het nie, is elke kind se boek uniek en dit word meer as net ‘n werkboek: dit word ‘n versamelstuk van idees, konneksies en insigte waarna kinders gereeld terugverwys oor tyd.

Indien kinders nie toegelaat word om hul boek as ‘n werkboek te kan gebruik nie (hul antwoorde en idees word dus in ‘n aparte boek geskep sodat die boek hergebruik kan word), sal die konneksies wat gemaak word gedurende lesse, heeltemal ontkoppel word en die krag van hierdie waardevolle konneksies met kennis, sal verlore gaan omdat dit nie meer ‘n persoonlike ervaring is soos wat die intensie van die reeks is nie.

Absoluut! Multivlak-leer is een van die groot doelwitte wat die reeks in gedagte het. Wanneer ‘n gesin saam leer maak dit nie net dinge vir die ouer makliker nie, maar sorg ook vir onvergeetlike familie herinneringe.

Niks!  Een ToetenTaal-boek per kind per jaar is al wat nodig is vir ‘n aansienlike, wesenlike en hoë standaard moedertaal opvoeding. Die boeke is omvattend en sluit absoluut alles in wat ouer en kind benodig.  Elke boek voorsien ‘n lys van ouderdomstoepaslike titels vir fiksie en nie-fiksie. Dit is bloot voorstelle van stories wat gelees en voorgelees kan word om die literatuurgebaseerde benadering te komplimenteer.

Elke gesin en kind is uniek en bepaal self hoe lank aan ‘n les spandeer word, maar ‘n breë riglyn is soos volg:

 • Boek 1 neem 15-30minute, 2-4 dae per week sodat daar baie tyd aan voorlees spandeer kan word op die ander dae van die week.
 • Boek 2 neem 15-30minute, 2-4 dae per week.
 • Boek 3 neem 15-45minute, 3-4 dae per week.
 • Vanaf Boek 4 word daar oor die algemeen 25-45minute, 5 dae per week spandeer.

Vanaf Boek 5 werk kinders grootendeels onafhanklik omdat dit ‘n vaardigheid is wat oor die vorige paar jaar ontwikkel behoort te word.  Ouerbetrokkenheid word benodig en aangemoedig met Boek 1 – 4 en dit is juis gedurende hierdie stadium wat die vaardigheid ontwikkel om onafhanklik te kan leer.

Elke boek is omvattend en bevat alles wat ouers nodig het. Geen voorbereiding is nodig nie en daar word ook nie van ouers verwag om “les te gee” nie. ‘n Kort nota en fokuspunt aan die begin van elke les word gegee om die stemming te skep. Die res van die les spreek die leser (kind) direk aan en vereis geen vorige kennis nie. Antwoorde op vrae waarop daar slegs een korrekte antwoord kan wees, verskyn in die antwoordblad.

Gaan loer gerus na die lesvoorbeelde en inhoudsopgawe op die BOEKREEKS-skakel onder elke boek, asook ‘n opsomming van die taalbegrippe wat in die boek geleer sal word. Boeke sal ook by sommige tuisskool ekspos beskikbaar wees.

Boek 1 aanvaar dat kinders reeds kan praat, lees en skryf in Afrikaans. Dit is nie ‘n klankeprogram nie en dit is nie ‘n program wat Engels-sprekendes kan gebruik om Afrikaans vir die eerste keer aan te leer nie.  Dit kan wel deur Engelse of tweetalige gesinne gebruik word wat reeds Afrikaans magtig is. Cambridge en Edexcel het Afrikaans as 2de taal op IGCSE, A en AS vlakke. ToetenTaal is meer as voldoende om hierdie eksamens suksesvol af te kan lê.

Beslis! Die 8 boeke in die ToetenTaal-reeks is voldoende om enige van die skoolverlaterseksamens (Cambridge, Edexcel, Nasionale Sertifikaat, IEB) met sukses te slaag. Wanneer kinders die eerste 7 boeke voltooi het, bied Boek 8 ‘n oorsig/konsolidasie van die werk wat gedek is in vorige jare en wat nodig sal wees vir matriekdoeleindes. Nadat kinders Boek 8 voltooi het hoef hulle net eksamenvraestelle uit te werk en te bepaal watter letterkunde voorgeskryf is vir die relevante jaar sodat hulle spesifieke voorbereiding kan doen daarvoor. Let wel dat kinders nie net by Boek 8 in die reeks kan begin en dan dieselfde voorbereiding vir matriekdoeleindes kan verwag nie. Boek 8 is die laaste skakel in die ketting en sukses in enige matriekeksamen sal uiteindelik berus op toegeweide en omvattende voorbereiding oor die verloop van jare m.b.v. die vorige 7 boeke in die reeks, nie net Boek 8 nie.

As gevolg van die volume wat weekliks gestuur word is dit nie haalbaar om tyd af te staan hiervoor by die poskantoor of Pep nie. Koeriers word al hoe meer bekostigbaar en hul diens is flink en betroubaar. Aramex lewer landwyd binne 24uur af.

Plaas jou bestelling aanlyn op die winkel blad.

ToetenTaal
Afrikaanse Taalkuns

Die geïntegeerde literatuurgebaseerde
taalprogram vir kinders tussen 9 – 16 jaar.

0
  0
  Mandjie
  Jou mandjie is leegTerug winkel toe